Tiedotteet

Turun tunnin junan rakentamisen aikaisista päästöistä voidaan vähentää ainakin kolmannes

Helsingin ja Turun välisen uuden raideyhteyden rakentamisen aikaisia CO2-päästöjä voidaan vähentää yli 36 prosenttia hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) esitetystä tasosta. Tulevina vuosina on mahdollista saavuttaa jopa 80 prosentin päästövähennys. Tiedot käyvät ilmi Gaia Consulting Oy:n tekemästä selvityksestä.

– Olemme tarkastelleet päästövähennysmahdollisuuksia ratasuunnittelun alusta lähtien. Jo tällä hetkellä käytössä olevilla keinoilla voisimme vähentää päästöjä kolmanneksella. Suunnittelun edetessä ratkaisut ja laskelmat vielä tarkentuvat, kertoo Turun Tunnin Juna Oy:n projektijohtaja Annika Salokangas.

Raideyhteyden rakentamisessa suurin osa päästöistä muodostuisi käytetyistä rakennusmateriaaleista, maamassojen käsittelystä ja kuljetuksista sekä työkoneista. Selvityksessä arvioitiin rakennushankkeen päästövähennyspotentiaalia, jos rakentaminen toteutettaisiin mahdollisimman vähäpäästöisesti.

Rakennusmateriaalien valinta vaikuttaa eniten

Rakentamisessa käytettävistä materiaaleista eniten päästöjä aiheuttavat maa-ainekset ja murskattu kivi, betoni, teräs sekä muovi. Kyseiset materiaalit kattavat yhdessä 99,2 prosenttia kaikista materiaalien päästöistä.

Päästöjä voidaan jo nyt vähentää siirtymällä vihreään betoniin, joka toisi 15,6 prosentin päästövähennyksen sekä kierrätettyyn teräkseen (17,5 % päästövähennys). Betonin ja teräksen käyttö muodostavat yli 93 prosenttia kaikista materiaalien päästöistä.

Päästövähennyspotentiaalia löytyy myös kuljetuksista sekä työmaiden energiankäytöstä, jotka kattavat yhdessä noin 19 prosenttia päästöistä. Keskeisinä toimina ovat työkoneiden käytön tehostaminen, siirtyminen sähkökäyttöisiin koneisiin sekä biopolttoaineiden käyttö.

Uusia mahdollisuuksia avaa myös maa- ja kiviainesten käytön tarkka suunnittelu sekä kuljetusten optimointi maamassojen siirtämisen osalta.

– Tätä hankkeessa edistetään parhaillaan käynnissä olevalla kiviaines- ja kiertotalousselvityksellä sekä ylijäämämassojen sijoittamisen suunnitteluun tarkoitetulla ORIS-ohjelmistolla. Teoriassa olisi mahdollista, että kaikki tarvittu kivi- ja maa-aines hankittaisiin työmaan sisältä ja jatkojalostettaisiin päästöttömästi, sanoo Turun Tunnin Juna Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen.

Kehittyvä rakennusala tuo mahdollisuuksia

Ottavainen muistuttaa, että vihreän siirtymän myötä rakennusala ja käytettävät materiaalit kehittyvät nopeasti. Jo nyt markkinoilla on saatavilla monien materiaalin osalta vihreämpiä vaihtoehtoja.

Selvityksen mukaan Turun tunnin junan rakentamisessa olisikin mahdollista saavuttaa 2030-luvulla lähes 80 prosentin päästövähennys YVA-selostuksessa esitetystä tasosta. Tämä vaatisi esimerkiksi maa- ja kiviaineksen hankinnan ja kierrättämisen tarkkaa optimointia ja syntyvien materiaalivirtojen hyödyntämistä suoraan hankkeen sisällä.

Tulevaisuuden päästöjä vähentävissä ratkaisuissa on huomioitu lisäksi fossiiliton teräs, betonin vihreämmät vaihtoehdot, bio- ja kierrätyspohjaiset muovit sekä biopolttoaineiden käyttö työkoneissa ja muissa liikennesuorituksissa.

– Uusien ratahankkeiden vaatimus yhä ympäristökestävämmistä ratkaisuista tulee osaltaan nopeuttamaan näiden tulevaisuuden ratkaisujen käyttöönottoa, sanoo Ottavainen.

Lisätietoja:

Annika Salokangas, projektijohtaja, Turun Tunnin Juna Oy, p. 040 866 5315, annika.salokangas(a)tunninjuna.fi

Pekka Ottavainen, toimitusjohtaja, Turun Tunnin Juna Oy, p. 0400 261 097, pekka.ottavainen(a)tunninjuna.fi

Katso myös:

Turun tunnin junan päästövähennyspotentiaali

Turun Tunnin Juna Oy hakee ratkaisuja päästöjen vähentämisen ylijäämämassojen sijoittamisella ja kiertotaloudella

Uusiutuvasta geoenergiasta ratkaisuja rautateille? Turun Tunnin Juna Oy:n ja GTK:n selvitys etenee

Julkaistu 21.11.2022

Jaa artikkeli: