Siirry sisältöön

Miljoner nya tågresor

Förbindelsesträckan Helsingfors–Åbo är en av Finlands livligaste banavsnitt för persontrafik. Den nya spårförbindelsen skapar ett arbetsmarknadsområde på 1,5 miljoner finländare i den västra delen av Södra Finland och möjliggör närtågstrafik till nya områden

Läs mer

Varför Västbanan?

Västbanan är en delvis dubbelspårig tågförbindelse som planeras mellan Helsingfors och Åbo och som gör resorna mer tillförlitliga och erbjuder nya möjligheter till mobilitet, tillväxt och utveckling.

Järnvägsplaner

För att möjliggöra den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo görs fem separata järnvägsplaner som utvecklas till byggnadsstadiet som egna helheter.

Västbanan Ab

Bolagets uppgift är att upprätta järnvägsplaner för direktbanan Esbo-Salo och Salo-Åbo-dubbelspåret och att bygga en ny tågförbindelse.

Information om projektet

Information till markägare och invånare

På den här sidan finns aktuell information till markägare, fastighetsägare och andra som bor och verkar inom banans influensområde.

Aktuellt

Visa alla

31.01.2024

Nyheter

Entimmeståget till Åbo Ab sökte EU-finansieringsstöd för projektet 

Entimmeståget till Åbo Ab har ansökt om CEF-finansieringsstöd från EU för att genomföra den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo.

20.12.2023

Informationen

Entimmeståget blir Västbanan – med planeringsändringar ansöks om besparingar på nästan en miljard euro

17.10.2023

Informationen

Entimmeståget möjliggör närtrafik även i Egentliga Finland

Mellan Åbo och Salo skulle det bli möjligt att beroende på använd materiel låta tåg i närtrafik trafikera med 30 eller 60 minuters turtäthet