Siirry sisältöön

Frågor och svar

Vi har sammanställt mer information om Västbanan och dess inverkan.

Vad är Västbanan?

Västbanan är en ny tågförbindelse som planeras mellan Helsingfors och Åbo.

 

Den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo består egentligen av fyra olika delhelheter: Esbo stadsbana, direktbanan Esbo-Salo, banavsnittet Salo-Åbo och vissa delområden av utvecklingen av bangårdsområdet i Åbo.

 

Projektbolaget Västbanan Ab främjar planeringen och byggandet av direktbanan Esbo-Salo och banavsnittet Salo-Åbo. Esbo stadsbana och utvecklingen av bangårdsområdet i Åbo hör inte till projektbolagets ansvarsområde.

Varför behövs Västbanan?

Västbanan innebär att över en miljon människor kan använda en snabb och tillförlitlig tågförbindelse, som kommer att vara det bästa sättet att röra sig i södra Finland under de kommande hundra åren.

 

Det finns en motorväg mellan Åbo och Helsingfors, men den har en begränsad kapacitet och särskilt i närheten av städerna är trafikstockningar redan nu vardag. När den nya banan möjliggör närtågstrafik i Lojo, Vichtis och Kyrkslätt kommer stockningarna i biltrafiken i huvudstadsregionen att minska. För allt fler människor blir tåget ett äkta alternativ till bilen.

 

Kustbanan spelar en viktig roll då den möjliggör tågtrafik i området, men den kan inte bidra till samma effekt som Västbanan ens genom utvecklingsinsatser på miljarder euro. Att utveckla Kustbanan är viktigt, men den är inte ett alternativ till Västbanan.

Hur snabb kommer restiden mellan Åbo och Helsingfors att vara?

Tack vare den nya banan kan en tågresa mellan Helsingfors centralstation och Åbo centralstation, som nu är nästan två timmar, vara endast 78 minuter.

 

Västbanan gör det möjligt att ta i bruk hela 16 nya stationer i närtågstrafiken mellan Helsingfors och Åbo. Bansträckan ger därmed en halv miljon finländare en ny möjlighet att använda närtrafik.

Vilka aktörer är involverade?

Parterna i projektbolaget är i planeringsskedet finska staten, Åbo stad, Esbo stad, Helsingfors stad, Salo stad, Lojo stad, Vichtis kommun och Kyrkslätts kommun.

 

Spårförbindelsen är en del av det europeiska stomnätet och EU har beviljat stöd för planeringen.

Hur mycket kostar Västbanan?

Det uppskattas att investeringskostnaderna för hela förbindelsen uppgår till sammanlagt cirka 2,8–3,0 miljarder euro. De totala kostnaderna för projektets nästa skede (byggplanering och byggande av förbindelsesträckorna Esbo-Hista och Salo-Hajala) är cirka 600 miljoner euro.

 

När planeringen framskrider preciseras kostnadsförslagen.

När kan trafiken inledas?

Bolaget har som mål att hela bansträckan från Åbo till Helsingfors ska kunna trafikeras i början av 2030-talet. De första byggskedena, Esbo-Hista och Salo-Hajala, blir klara 2028.

Varför sköts projektet av ett projektbolag?

Ett fungerande trafiksystem har ett direkt samband med Finlands konkurrenskraft och framgång. Utvecklingen förutsätter också ekonomiskt omfattande projekt. Det är inte lätt att bygga en ny spårförbindelse enbart inom statens budgetram, och det behövs nya lösningar och finansieringsalternativ.

 

Fördelen med projektbolaget är att staten och kommunerna förenar sina resurser. Projektbolagsmodellen innebär ett nytt sätt att tillsammans planera, genomföra och finansiera stora spårinvesteringar som gynnar hela samhället.

 

Projektbolagsmodellen är ett sätt att driva betydande projekt framåt i en så snabb tidtabell som möjligt.