Siirry sisältöön

Ansvarsfullhet

Västbanan och dess ägare har förpliktat sig att bedriva verksamhet med ansvar och i enlighet med reglerna för hållbar utveckling. Bolaget fungerar på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Motsvarande engagemang förväntar vi oss även av våra samarbetspartners och underleverantörer.

Förutom den lagstiftning som styr bolagets verksamhet har bolaget förpliktat sig att följa gällande ägarpolitiska principbeslut från den finska staten. I vår verksamhet respekterar vi Förenta nationernas (FN:s) förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact-principer och Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) regler samt GRI-standarderna (Sustainability Reporting Standards – GRI Standards)

Riitta Heliö

Miljö- och hållbarhetschef