Siirry sisältöön

Information om projektet

Västbanan är en delvis dubbelspårig tågförbindelse som planeras mellan Helsingfors och Åbo och som betydligt förkortar restiden mellan städerna och erbjuder nya möjligheter till mobilitet, tillväxt och utveckling.

Den nya tågförbindelsen består av fyra delar: Esbo stadsbana, direktbanan Esbo-Salo som går från Esbo via Lojo till Salo, Salo-Åbo-dubbelspåret och bangårdsområdet i Åbo från Kuppis station till Åbo centralstation.

Information om projektet

Varför Västbanan?

Västbanan är en delvis dubbelspårig tågförbindelse som planeras mellan Helsingfors och Åbo och som betydligt förkortar restiden mellan städerna och erbjuder nya möjligheter till mobilitet, tillväxt och utveckling.

Information om projektet

Järnvägsprojekten är storskaliga och planeringen av dem framskrider stegvis. Västbanan Ab ansvarar för projektets järnvägsplaner, och när de är klara man kan börja bygga spårförbindelsen.

Information om projektet

Järnvägsplaner

För att möjliggöra den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo görs fem separata järnvägsplaner som utvecklas till byggnadsstadiet som egna helheter. 

Information om projektet

Information till markägare och invånare

På den här sidan finns aktuell information till markägare, fastighetsägare och andra som bor och verkar inom banans influensområde.