Siirry sisältöön

Tietoa hankkeesta

Länsirata on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva osittain kaksiraiteinen junayhteys, joka lyhentää merkittävästi kaupunkien välistä matka-aikaa sekä tuo uusia mahdollisuuksia liikkumiseen, kasvuun ja kehitykseen.

Tietoa hankkeesta

Miksi Länsirata?

Uusi ratayhteys mahdollistaa Helsingin ja Turun välillä toimivan lähijunaliikenteen käyttöön jopa 16 uutta asemapaikkaa.

Tietoa hankkeesta

Ratahankkeen rahoitus ja aikataulu

Raidehankkeet ovat mittavia projekteja, joiden suunnittelu etenee vaiheittain. Länsirata Oy vastaa hankkeen ratasuunnitelmista, joiden valmistumisen jälkeen voidaan edetä raideyhteyden rakentamiseen.

Tietoa hankkeesta

Länsirata koostuu viidestä ratasuunnitelmasta

Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden mahdollistamiseksi tehdään viisi erillistä ratasuunnitelmaa, joita edistetään kohti rakentamisvaihetta omina kokonaisuuksinaan.

Tietoa hankkeesta

Tietoa radan vaikutusalueen maanomistajille ja asukkaille

Olemme koonneet ajankohtaista tietoa maanomistajille, kiinteistönomistajille ja muille radan vaikutusalueella asuville ja toimiville.

Kootut kysymykset ratahankkeesta

Olemme koostaneet yhdelle sivulle kootusti lisätietoa Länsiradasta ja sen vaikutuksista.