Siirry sisältöön

Tietoa maanomistajille ja asukkaille

Tälle sivulle on koottu ajankohtaista tietoa maanomistajille, kiinteistönomistajille ja muille radan vaikutusalueella asuville ja toimiville

Suunnitteluun liittyvät tutkimukset

Ratasuunnittelun aikana alueilla tehdään erilaisia maastotutkimuksia. Suunnittelua varten tarvitaan tarkkaa tietoa maaperästä, jotta uutta rataa varten tehtävät suunnitteluratkaisut olisivat mahdollisimman toimivia ja toteutuskelpoisia.

 

Vuosien 2022-2024 aikana ratalinjalla ja siihen liittyvillä väylillä ja silloilla tehdään maa- ja kallioperätutkimuksia sekä mittaustöitä. Työtä tehdään ratalinjalla sijaitsevien kuntien alueella asutus-, liikenne-, pelto- ja metsäalueilla.

 

Länsirata Oy on julkaissut suunnittelusta ratalain mukaiset aloituskuulutukset, jotka oikeuttavat tutkimusten ja mittausten tekemisen sekä liikkumisen tutkimusalueella. Kuulutukset on julkaistu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin nettisivuilla sekä alueen paikallislehdissä.

 

Maanomistajille ja kiinteistönomistajille ilmoitetaan tutkimuksista kotiin lähetettävällä kirjeellä tai muulla yhteydenotolla vähintään viikkoa ennen tutkimusten aloittamista. Maanomistajia pyydetään kirjeen saatuaan olemaan yhteydessä pohjatutkimuskonsulttiin ja sopimaan reiteistä tutkimuspisteille.

 

Suunnittelun etenemistä voi seurata alueittain osoitteessa lansirata.fi/ratasuunnitelmat sekä ajankohtaista-sivulla lansirata.fi/ajankohtaista. Voit myös liittyä sähköpostituslistallemme lähettämällä viestin osoitteeseen info(a)lansirata.fi.

Vahingonkorvaukset maanomistajille

Länsirata Oy vastaa tutkimuksista, jotka ovat käynnistyneet syksyn 2021 jälkeen. Kun raskailla koneilla liikutaan maastossa, syntyy aina jälkiä. Jäljet eivät aina ole vahinkoja eivätkä ne välttämättä oikeuta maanomistajia korvauksiin. Tutkimuskonsultin vastuulla on korjata aiheuttamansa tie- ja ojavahingot sekä poistaa asettamansa merkit maastosta.

 

Varsinaisten vahinkojen korvauksia varten tutkimuskonsultti laatii yhdessä kiinteistön- tai maanomistajan kanssa vahinkoilmoituksen, jonka yhtiö käsittelee. Vahinkoilmoituksessa ilmoitetaan metsätalous-, maatalous- ja piha- tai puutarhavahingoista.

 

Metsätalousvahingoissa vahingot arvioidaan puulajin ja halkaisijan perusteella. Nuorelle puulle tulee korvattavaksi vahingon lisäksi odotusarvolisä. Korvaus määräytyy markkinahintojen mukaisesti. Maatalous- sekä piha- ja puutarhavahingot arvioidaan Maanmittauslaitoksen Arviointi ja korvaukset -ohjeen perusteella.

 

Tutkimuksista ja korvausasioista voi olla yhteydessä osoitteeseen kim.andersson-berlin(a)profund.fi.

Maiden ja kiinteistöjen lunastaminen

Ratasuunnitelmissa esitetään radan vuoksi tarvittavat alueet. Rataa varten tarvittavien ja siihen liittyvien maa-alueiden sekä kiinteistöjen lunastaminen tulee ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun ratasuunnitelmat ovat valmistuneet ja radan rakentamisesta on tehty investointipäätös.

 

Rakentamisesta ei vielä ole tehty päätöstä. Löydät ajantasaiset tiedot hankkeen vaiheista Aikataulu-sivulta. 

 

Väyläviraston sivuille on koottu tietoa valtion lunastuskäytännöistä väylähankkeissa.

Tommi Latva

Projektipäällikkö