Siirry sisältöön

Aikataulu ja rahoitus

Raidehankkeet ovat mittavia projekteja, joiden suunnittelu etenee vaiheittain. Väylävirasto on vastannut hankkeen aikaisemmista suunnitteluvaiheista. Länsirata Oy vastaa hankkeen ratasuunnitelmista, joiden valmistumisen jälkeen voidaan edetä raideyhteyden rakentamiseen.

Länsirata Oy on laatinut Helsingin ja Turun välisestä junayhteydestä viisi ratasuunnitelmaa, jotka tulivat pääosin valmiiksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Ratasuunnitelmien valmistuttua siirrytään hallinnolliseen vaiheeseen, jossa suunnitelmat asetetaan nähtäville.

Ratasuunnitelmat hyväksyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tavoitteena on, että suunnitelmat olisivat lainvoimaisia vuoden 2025 alussa. Ratasuunnitelmat ovat voimassa neljä vuotta. 

Ratasuunnitelmien hyväksymisen jälkeen tehdään investointipäätös, jonka jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa. Tarvittavien maa-alueiden ja kiinteistöjen lunastaminen tulee ajankohtaiseksi investointipäätöksen jälkeen.  

Radan rakentamissuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto ajoittuvat vuosille 2025–2032 Radan käyttöönotto ja testaus voidaan aloittaa rakentamisen loppuvuosina.

Rakentamisvaiheeseen siirtyminen

Hallitusohjelman mukaan Helsingin ja Turun välinen uusi junayhteys toteutetaan ja rakentaminen aloitetaan Espoo-Lohja ja Salo-Kupittaa-yhteysväleillä. Länsirata Oy:n tavoitteena on käynnistää koko yhteysvälin rakentamissuunnittelu vuoden 2024 aikana ja rakentaminen aloitettaisiin vuoden 2026 aikana yhteysväleillä Espoo-Hista ja Salo-Hajala.

Hankkeen rakentamisesta ei vielä ole tehty päätöstä.

Tietoa hankkeesta

Hankkeen toteutukseen haettiin EU:n CEF-rahoitustukea

Yhtiö on hakenut Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden toteutukseen EU:n CEF-rahoitustukea yhteensä 176,28 miljoonaa euroa.

Ratahankkeen suunnittelu

Ratahankkeen suunnittelu sisältää useita vaiheita.

  1. Laaditaan esiselvitys, jossa tutkitaan muun muassa ratahankkeen ajoitusta suhteessa maakuntakaavaan ja yleiskaavaan. Tässä vaiheessa radasta voidaan tehdä vaihtoehtoisia linjauksia, jotka tarkentuvat selvityksen edetessä.
  2. Tehdään yleissuunnitelma, jossa määritellään rautatien sijainti, tilantarve sekä sen suhde ympäröivään maankäyttöön.
  3. Tehdään ratasuunnitelma, joka on ratahankkeen toteutukseen tähtäävää yksityiskohtaista suunnittelua. Ratasuunnitelmassa esitetään radan linjaus niin tarkasti, että se on merkittävissä maastoon.

Lisäksi hankkeille tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA), missä arvioidaan ratahankkeen vaikutuksia luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä luonnonvarojen käyttöön.

Länsiradan aikaisempiin suunnitteluvaiheisiin voi tutustua Väyläviraston hankesivulla.