Siirry sisältöön

Länsirata

Länsirata on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva osittain kaksiraiteinen junayhteys, joka lisää matkustamisen luotettavuutta ja tuo uusia mahdollisuuksia liikkumiseen, kasvuun ja kehitykseen.

Nopeamman ja sujuvamman yhteyden lisäksi uusi rata tuo kaikki radanvarren paikkakunnat lähelle pääkaupunkiseutua ja luo läntiseen Etelä-Suomeen 1,5 miljoonan suomalaisen työmarkkina-alueen.

Raideyhteys liittää Suomen entistä tiiviimmin osaksi eurooppalaista raideverkostoa. Raideliikenteen kehittäminen on valinta ympäristömme ja tulevaisuuden puolesta.

Lisää tapoja liikkua

Länsirata mahdollistaa lähiliikenteen kehittämisen uusilla paikkakunnilla niin Uudellamaalla kuin Varsinais-Suomessakin. Uusi junayhteys mahdollistaa Helsingin ja Turun välillä toimivan lähijunaliikenteen käyttöön jopa 15 uutta asemapaikkaa. Ratayhteys tuo näin uuden mahdollisuuden lähijunaliikenteeseen puolelle miljoonalle suomalaiselle.  

Väyläviraston arvioiden mukaan Länsiradalla tehdään tulevaisuudessa jopa seitsemän miljoonaa lähiliikenteen matkaa vuodessa. Pääosa matkoista tehdään Helsingin ja Lohjan välisellä uudella rataosuudella.

Länsirata ei vain kytke Helsinkiä, Espoota ja Turkua yhteen, vaan liittää kaikki radan varren paikkakunnat ja niiden asukkaat raideverkoston piiriin. Rantarata palvelee jatkossakin radanvarren nykyisiä asukkaita ja alueita.

Toimivin ratkaisu tulevalle 100 vuodelle

On yhä tärkeämpää mahdollistaa ihmisten työn ja vapaa-ajan liikkuminen sujuvasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Länsirata tuo nopean ja luotettavan junayhteyden yli miljoonalle ihmiselle ja on toimivin liikkumisen ratkaisu Etelä-Suomessa tulevan sadan vuoden ajaksi.  

Turun ja Helsingin välillä on käytössä moottoritie, jonka kapasiteetti on kuitenkin rajallinen ja erityisesti kaupunkien lähellä ruuhkautuminen on jo nyt arkipäivää. Uuden radan mahdollistama lähijunaliikenne Lohjan seudulta vähentää pääkaupunkiseudun autoliikenteen ruuhkautumista. Junasta tulee yhä useammalle ihmiselle aito vaihtoehto autolle.

Rantaradalla on tärkeä rooli junaliikenteen mahdollistajana alueellaan, mutta sen avulla ei ole mahdollista saavuttaa Länsiradan vaikutuksia edes miljardien eurojen kehittämispanostuksilla. Rantaradan kehittäminen ei ole Länsiradan vaihtoehto.

Vahvempi yhteys länteen ja Eurooppaan

Länsirata on osa eurooppalaisen TEN-T-liikenneverkon Skandinavia-Välimeri-ydinverkkokäytävää. TEN-T-verkon tarkoitus on edistää ihmisten ja tavaroiden liikkumista Euroopassa sujuvasti ja saumattomasti.

Liikenneverkolle on asetettu laatukriteerit ja aikataulu eurooppalaisessa lainsäädännössä. Suomi on ollut mukana päätöksenteossa ja sitoutunut TEN-T-tavoitteisiin.

Euroopasta tulevien velvoitteiden vastapainoksi Euroopan unioni kannustaa ja tukee Suomea Länsiradan toteuttamisessa. Suomi on jo saanut ratayhteyden suunnitteluun tukea 50 prosenttia kustannuksista, ja rakentamiseen tukea voi saada enintään 30 prosenttia.

Länsirata mahdollistaa kaupunkikehittämisen ja investoinnit

Boston Consulting Group on arvioinut, että Länsiradan rakentamisen myötä sen vaikutusalueelle toteutetaan merkittävät yksityiset investoinnit, joiden suuruusluokka on jopa kuusi miljardia euroa.

Investointeja syntyy radan päissä olevien suurten kaupunkien alueille, mutta aivan uutta yhdyskuntarakenteen kehitystä syntyy alueille, joille ratayhteys syntyy ensimmäistä kertaa.

Selvityksiä hankkeen vaikutuksista