Siirry sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia

Olemme koostaneet yhteen lisätietoja Länsiradasta ja sen vaikutuksista.

Mikä on Länsirata?

Länsirata on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva uusi junayhteys.

 

Uuden Helsinki–Turku junayhteyden voidaan katsoa koostuvan neljästä eri osakokonaisuudesta: Espoon kaupunkirata, Espoo–Salo-oikorata, Salo–Turku-rataväli sekä Turun ratapihan kehittämisen eräät osa-alueet.

 

Länsirata Oy -hankeyhtiö edistää Espoo–Salo-oikoradan sekä Salo–Turku-ratavälin suunnittelua ja rakentamista. Espoon kaupunkirata ja Turun ratapihan kehittäminen eivät kuulu hankeyhtiön toimialaan.

Miksi Länsirata tarvitaan?

Länsirata tuo nopean ja luotettavan junayhteyden yli miljoonalle ihmiselle ja on toimivin liikkumisen ratkaisu Etelä-Suomessa tulevan sadan vuoden ajaksi.

 

Turun ja Helsingin välillä on käytössä moottoritie, jonka kapasiteetti on kuitenkin rajallinen ja erityisesti kaupunkien lähellä ruuhkautuminen on jo nyt arkipäivää. Uuden radan mahdollistama lähijunaliikenne Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen seuduilta vähentää pääkaupunkiseudun autoliikenteen ruuhkautumista. Junasta tulee yhä useammalle ihmiselle aito vaihtoehto autolle.

 

Rantaradalla on tärkeä rooli junaliikenteen mahdollistajana alueellaan, mutta sen avulla ei voida saavuttaa Länsiradan vaikutuksia edes miljardien eurojen kehittämispanostuksilla. Rantaradan kehittäminen on tärkeää, mutta se ei ole Länsiradan vaihtoehto.

Kuinka nopea matkustusaika Turun ja Helsingin välille tulee?

Uuden radan myötä Helsingin päärautatieaseman ja Turun rautatieaseman välinen junamatka lyhenee lähes kahdesta tunnista nopeimmillaan 78 minuuttiin.

 

Länsirata mahdollistaa Helsingin ja Turun välillä toimivan lähijunaliikenteen käyttöön jopa 16 uutta asemapaikkaa. Ratayhteys tuo näin uuden mahdollisuuden lähiliikenteeseen puolelle miljoonalle suomalaiselle.

Mitkä tahot ovat mukana?

Hankeyhtiön osapuolet ovat suunnitteluvaiheessa Suomen valtio, Turun kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Salon kaupunki, Lohjan kaupunki, Vihdin kunta sekä Kirkkonummen kunta.

 

Raideyhteys on osa eurooppalaista ydinliikenneverkkoa ja EU on myöntänyt suunnittelulle tukea.

Kuinka paljon Länsirata maksaa?

Arvio koko yhteysvälin investointikustannuksista on yhteensä noin 2,8–3,0 miljardia euroa. Hankkeen seuraavan vaiheen (rakentamissuunnittelu ja yhteysvälien Espoo–Hista ja Salo–Hajala rakentaminen) kokonaiskustannukset ovat noin 600 miljoonaa euroa.

 

Suunnittelun edetessä kustannusarviot tarkentuvat.

Milloin liikennöinti voisi alkaa?

Yhtiön tavoitteena on, että koko ratayhteys Turusta Helsinkiin on liikennöitävissä 2030-luvun alkupuolella. Rakentamisen ensimmäiset vaiheet Espoo-Hista ja Salo-Hajala valmistuvat vuonna 2028.

Miksi hanketta hoitaa hankeyhtiö?

Liikennejärjestelmän toimivuudella on suora yhteys Suomen kilpailukyvylle ja menestykselle. Kehittäminen edellyttää myös taloudellisesti mittavia hankkeita. Uuden raideyhteyden toteuttaminen yksin valtion budjettikehyksen puitteissa ei ole helppoa ja tarvitaan uusia ratkaisuja ja rahoitusvaihtoehtoja.

 

Hankeyhtiön etuna on valtion ja kuntien voimavarojen yhdistäminen. Hankeyhtiömallissa on kyse uudesta tavasta suunnitella, toteuttaa ja rahoittaa suuria raideinvestointeja yhdessä koko yhteiskunnan hyväksi. Hankeyhtiömalli on yksi tapa viedä merkittäviä hankkeita eteenpäin mahdollisimman nopeassa aikataulussa.