Nyheter

Byggstart för Västbanan väntas 2026

Enligt regeringsprogrammet ska den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo byggas. Byggnadsskedet börjar med förbindelsesträckorna Esbo-Lojo och Salo-Kuppis. Västbanan Ab har som mål att inleda byggplaneringen för hela förbindelsesträckan under 2024 och att komma i gång med byggandet under 2026 på förbindelsesträckorna Esbo-Hista och Salo-Hajala.

– I bäst fall kan de första avsnitten bli klara 2028 och efter det kan närtågstrafiken till Hista starta, uppskattar Pekka Ottavainen, verkställande direktör för Västbanan Ab.

Behövs beslut om byggandet

Det har ännu inte fattats beslut om den nya tågförbindelsen ska byggas. I januari ansökte bolaget om CEF-finansieringsstöd från EU för projektet. Bolaget ansökte om stöd för byggplaneringen av hela förbindelsen och för byggandet av förbindelsesträckorna Esbo-Hista och Salo-Hajala till ett belopp av sammanlagt drygt 176 miljoner euro.

Det här utgör nästa skede i projektet och de totala kostnaderna för skedet beräknas uppgå till cirka 600 miljoner euro.

Statens investeringsprogram omfattar 460 miljoner euro för byggskedet under den nuvarande regeringsperioden. Staten har också inlett förhandlingar om finansieringen av projektet med de övriga delägarna i bolaget. Ägarna bekräftar sina slutliga finansieringsåtaganden under våren 2024.

-Vi kan vänta oss information om EU-finansieringen i början av sommaren, säger Ottavainen.

Planeringen är på slutrakan

För närvarande färdigställer Västbanan Ab järnvägsplanerna som möjliggör den nya tågförbindelsen. Bolaget siktar på att planerna ska vara offentligt framlagda under 2024 när planläggningen i kommunerna blir klar.

Bolaget har som mål att den nya bansträckan från Åbo till Helsingfors ska kunna trafikeras i början av 2030-talet.

Mer information:

Pekka Ottavainen, verkställande direktör, Västbanan Ab, tfn 0400 261 097, pekka.ottavainen@lansirata.fi

Julkaistu 4.3.2024

Jaa artikkeli: