Informationen

Entimmeståget blir Västbanan – med planeringsändringar ansöks om besparingar på nästan en miljard euro

På en extra bolagsstämma den 20 december 2023 beslutade Entimmeståget till Åbo Ab att ändra grunderna för planeringen av projektet för att sänka investeringskostnader, utvidga bolagets verksamhetsområde från planering till byggande samt att för byggandet ansöka om CEF-finansieringsstöd från EU. Dessutom beslutade man att ändra bolagets namn till Västbanan Ab.

I och med de av bolagsstämman godkända tekniska lösningarna blir det möjligt att bygga den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo nästan en miljard euro förmånligare och ändå bevara de ursprungliga målsättningarna.

Enligt ägarnas beslut kan man planera den nya tågförbindelsen endast för persontågstrafik, ha en maxhastighet på 200–300 km/h för de tåg som går på banan och planera så att sträckan mellan Salo och Lojo blir enkelspårig.

– Järnvägsplanerna kommer att slutföras i enlighet med det nuvarande CEF-stödavtalet, och planerna uppdateras i samband med byggplaneringen. Ändringarna kommer inte att inverka nämnvärt på tidsplanen för projektet eller igångsättningen av byggandet, säger Minna Forsström, styrelseordförande för Entimmeståget till Åbo Ab.

EU-stöd söks för byggplanering och byggande

Enligt bolagsstämmans beslut ansöker man om CEF-finansieringsstöd från EU för projektet vid ansökningen under pågående CEF2-finansieringsperiod 2021–2027. Man ansöker om stöd för byggplanering av hela tågförbindelsen samt för byggande av förbindelsesträckorna Esbo-Hista och Salo-Hajala.

– Genom att ändra grunderna för planeringen gör vi det betydligt lättare att finansiera projektet och vi förbättrar våra möjligheter att få EU-stöd. Dessutom blir det mindre negativa miljökonsekvenser, berättar Pekka Ottavainen, verkställande direktör för Entimmeståget till Åbo Ab.

Investeringskostnaderna för förbindelsesträckorna är enligt bolagets beräkning 2,8–3,0 miljarder euro.

För närvarande är bolagets uppgift avgränsad till planering av tågförbindelsen. Bolagsstämman beslutade att även byggande skulle ingå i bolagets uppgift. Beslutet inverkar inte på delägarnas nuvarande finansieringsförbindelser eller finansiering av byggandet. Om finansieringen kommer man att fatta beslut senare.

Information:

Minna Forsström, styrelseordförande för Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 040 702 9896

Pekka Ottavainen, verkställande direktör för Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 0400 261 097

Julkaistu 20.12.2023

Jaa artikkeli: