Nyheter

Entimmeståget till Åbo Ab sökte EU-finansieringsstöd för projektet 

Entimmeståget till Åbo Ab har ansökt om CEF-finansieringsstöd från EU för att genomföra den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Bolaget ansökte om stöd för byggplaneringen av hela förbindelsen och för byggandet av förbindelsesträckorna Esbo-Hista och Salo-Hajala till ett belopp av sammanlagt 176,28 miljoner euro. 

Byggplaneringen av hela förbindelsen samt byggandet av banavsnitten Esbo-Hista och Salo-Hajala utgör nästa skede i projektet. De totala kostnaderna för det här skedet beräknas uppgå till 600 miljoner euro. 

Byggplaneringen inleds under 2024–2025 och de första banavsnitten ska bli färdiga 2028. 

Bolaget sökte stöd för planeringen och byggandet 

Bolaget ansökte om stöd i CEF-transportansökningen under den pågående CEF2-finansieringsperioden 2023 för byggplaneringen av det 150 kilometer långa banavsnittet mellan Esbo och Kuppis. I projektet planeras en ny spårförbindelse mellan Esbo och Salo. Dessutom uppdateras det befintliga banavsnittet mellan Salo och Kuppis så att det blir dubbelspårigt, med tre linjerätningar på den nuvarande bansträckningen. 

På de nya stationerna i Hista, Veikkola, Vichtis-Nummela och Lojoknuten planeras passagerarperronger och förbindelser för dem. 

Bolaget sökte också stöd för byggandet av två banavsnitt. I projektet byggs en ny spårförbindelse mellan Esbo och Hista (cirka 10 km) samt ytterligare ett spår bredvid det nuvarande spåret på banavsnittet Salo-Hajala (cirka 11 km). 

Målet är att bygga hela förbindelsen 

I enlighet med regeringsprogrammet genomför staten projektet Entimmeståget till Åbo. Byggandet inleds med förbindelsesträckorna Esbo-Lojo och Salo-Kuppis. Staten bereder sig på byggskedet genom att som en del av investeringsprogrammet kapitalisera projektbolaget med 460 miljoner euro under den nuvarande regeringsperioden. 

Staten har inlett förhandlingar om finansieringen av projektet med de övriga delägarna i bolaget. Ägarna bekräftar sina slutliga finansieringsåtaganden under våren 2024. 

Entimmeståget till Åbo Ab byter namn till Västbanan Ab i februari 2024. Bolaget har som mål att den nya bansträckan från Åbo till Helsingfors ska kunna trafikeras i början av 2030-talet. 

Mer information: 

Pekka Ottavainen, verkställande direktör för Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 0400 261 097 

Julkaistu 31.1.2024

Jaa artikkeli: