Uutiset

Turun Tunnin Juna Oy:n vuoden 2022 vastuullisuusraportti on julkaistu 

Turun Tunnin Juna Oy ja sen omistajat ovat sitoutuneet vastuulliseen ja kestävää kehitystä edistävään toimintaan. Yhtiön vastuullisuustavoitteet ja -mittarit kattavat ympäristövastuun sekä taloudellisen ja sosiaalisen vastuun. 

Yhtiö on vuoden 2022 aikana ulottanut vastuullisuustyönsä kattamaan koko toteutusorganisaationsa, johon kuuluvat erityisesti yhtiön palveluksessa olevat suunnittelu- ja maaperätutkimusyritykset. Näin vastuullisuutta on voitu toteuttaa suunnitteluhankkeen kaikki osa-alueet, toimijat ja sidosryhmät huomioiden. 

Vuoden 2022 aikana tartuttiin myös rohkeasti uusiin ideoihin. Yhtiö on selvittänyt muun muassa liikennemelun torjunnan uusia ratkaisuja, keinoja rakentamisen aikaisten päästöjen vähentämiseen sekä hankealueen geoenergian ja maa- ja kiviaineksen hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia.  

Turun Tunnin Juna Oy:n vuoden 2022 vastuullisuusraportti

tunninjuna.fi/vastuullisuus

Lisätietoja:

Ari-Pekka Niemelä, talousjohtaja, p. 040 573 9691, ari-pekka.niemela(a)tunninjuna.fi

Julkaistu 15.5.2023

Jaa artikkeli: