Uutiset

Turun tunnin juna edistyy hankeyhtiömallilla suunnitellusti

Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö julkaisivat 24.1.2023 Suurten ratahankkeiden rahoituksen ja investointimahdollisuuksien selvityksen. Selvityshankkeen tavoitteena on ollut luoda käsitys hankkeiden investointiedellytyksistä ja erityisesti selvittää, kuinka suurta julkista maksuosuutta hankkeiden toteuttaminen edellyttää ja mitä täydentäviä rahoitustapoja voidaan käyttää.

Turun Tunnin Juna Oy on osallistunut työhön ja pitää selvitystä tärkeänä avauksena pohdittaessa Suomen liikenneinfrastruktuurin tulevaisuutta.

– Kuten selvityksessä todetaan, suurten ratahankkeiden toteuttamisella on monenlaisia mahdollisia vaikutuksia, kuten ympäristö- ja yhteiskuntataloudelliset vaikutukset sekä laajemmat taloudelliset vaikutukset. Mahdollisten investointipäätösten yhteydessä tulee punnita investointi- ja operointikustannusten lisäksi myös näitä vaikutuksia. Yhtiö laatii parhaillaan ajantasaista arviota taloudellisista vaikutuksista, kertoo Turun tunnin juna Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen.

– Turun tunnin junan suunnittelu on edistynyt hankeyhtiömallilla joustavasti ja ripeästi. Kuten selvityksessä todetaan, yhtiömallilla voidaan vaikuttaa toteutusvaiheen rahoitukseen ja julkisen maksuosuuden pienentämiseen. Kuntien ja kaupunkien osallistuminen hankeyhtiöön on tuonut toimintaan lisää tavoitteellisuutta ja merkittävää sitoutumista, Ottavainen jatkaa.

Ratasuunnitelmien laadinta on käynnissä

Turun Tunnin Juna Oy laatii parhaillaan viittä ratasuunnitelmaa Espoon ja Turun Kupittaan välille. Hankkeen parissa työskentelee noin 400 asiantuntijaa ja alueen maastotutkimukset (mm. maa- ja kallioperätutkimukset) ovat käynnissä. Rakentamisen mahdollistavien ratasuunnitelmien on tarkoitus olla valmiina vuoden 2023 lopussa.

Ennen ratasuunnitelmien hyväksymismenettelyä Väyläviraston laatimat yleissuunnitelmat tulevat hyväksytyiksi. Radan linjaus on päätetty maakuntakaavatasolla. Kuntakohtaisia kaavoja sovitetaan parhaillaan yleis- ja ratasuunnitelmien tarpeiden mukaisiksi.

Koko hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on tehty ja ELY-keskuksen antaman perustellun päätelmän mukaisesti YVA:ssa ei noussut esille esteitä hankkeen toteuttamiselle.

Rakentamiselle on mahdollista hakea EU-tukea

Ratasuunnitelmien laatimisen ohella yhtiö selvittää parhaillaan, mitkä ovat hankkeen kokonaisvaltaiset hyödyt yhteiskunnalle.

– Arvioimme muun muassa raideliikenteen infrastruktuurin merkitystä tulevaisuuden toimintaympäristössä. Lisäksi vertailemme rakentamisvaiheen toteutusmalleja yhdistämällä ne rahoituksellisiin ratkaisuihin.

Käynnissä olevassa selvitystyössä tunnistetaan erilaisia keinoja parantaa hankkeen kannattavuutta ja rahoitettavuutta, jotta toteuttaminen voidaan varmistaa niin yhteiskunnallisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta.

Selvitykset valmistuvat vuoden 2023 alkupuolella ja luovat jatkumon nyt valmistuneelle valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön selvitykselle.

– Hankkeen edistymisen perusteella katsomme, että meillä on mahdollisuus hakea rakentamiselle EU-tukea jo nyt käynnissä olevan CEF2-rahoituskauden 2021–2027 aikana. Käytännössä se tarkoittaa, että päätöksentekovalmius tuen hakemiselle pitää olla tulevan kesän jälkeen, sanoo Ottavainen.

Lisätietoja:

Pekka Ottavainen, toimitusjohtaja, Turun Tunnin Juna Oy, p. 0400 261 097, pekka.ottavainen(a)tunninjuna.fi

Julkaistu 24.1.2023

Jaa artikkeli: