Uutiset

Tunnin juna etenee demokraattisin päätöksin

Länsiväylässä 15.12.2021 julkaistussa mielipidekirjoituksessa käsiteltiin Turun tunnin junaa ja siihen liittyviä mahdollisia ongelmia. Helsingin ja Turun välisen junayhteyden suunnittelusta on lokakuusta alkaen vastannut Turun Tunnin Juna Oy. Matka-ajan nopeutumisen lisäksi uusi yhteys laajentaa työssäkäyntialuetta tuomalla uusia paikkakuntia junayhteyksien piiriin.

Suunnittelu etenee ratalain mukaisesti. Vuoden 2023 aikana valmistuvat ratasuunnitelmat pohjautuvat Väyläviraston tekemään yleissuunnitelmaan, jossa ratalinjauksen sijainti on käytännössä päätetty. Yleis- ja ratasuunnitteluvaiheissa asukkaita, maanomistajia ja muita sidosryhmiä kuullaan aktiivisesti koko prosessin ajan. Kuntalaiset ovat päässeet vaikuttamaan rataan myös kuntien päätöksenteon kautta, sillä yleissuunnitelman hyväksyminen edellyttää voimassa olevaa yleiskaavaa.

Suunnittelun kustannusarvioksi ilmoitettu 75 miljoonaa euroa on arvioitu aiempien suunnitteluvaiheiden pohjalta. Hankkeelle on myönnetty EU:n CEF-rahoitustukea yhteensä 50 % hankekustannuksista, kuitenkin enintään 37,5 miljoonaa euroa. Kyseessä ei ole vain Suomen sisäinen ratahanke, vaan Euroopan tasolla merkittäväksi katsottu liikenneinvestointi.

Hanke tulee jo suunnitteluvaiheessa työllistämään satoja eri alojen asiantuntijoita, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja muita toimijoita. Suunnittelutoimistot kilpailutetaan avoimella menettelyllä ja kaikissa hankinnoissa noudatetaan erityisalojen hankintalakia.  

Tiedotamme aktiivisesti suunnittelusta ja vuorovaikutusmahdollisuuksista osoitteessa tunninjuna.fi. Vastaamme myös mielellämme kaikkiin suunnitteluun liittyviin kysymyksiin.

Pekka Ottavainen, Turun Tunnin Juna Oy:n toimitusjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 22.12.2021.

Julkaistu 22.12.2021

Jaa artikkeli: