Uutiset

Länsirata Oy:n vuoden 2023 vastuullisuusraportti on julkaistu

Länsirata Oy:n toimintaa ohjaavat vastuullisuus, erityisesti valtion omistajapoliittisen periaatepäätöksen linjaukset sekä yhtiön oma vastuullisuuspolitiikka. Nyt julkaistu vastuullisuusraportti on yhtiön toinen ja kattaa vuoden 2023.

Suunnittelutyössä yhtiö on tavoitellut ratkaisuja, joilla erityisesti rakentamisajan ympäristöhaitat pienenevät. Samalla on etsitty hankkeen koko elinkaaren kattavia, kustannustehokkaita ja materiaalitehokkaita ratkaisuja.

Vuoden 2023 vastuullisuustyön kohokohtiin lukeutuvat meluntorjunnan uusien ratkaisujen kehitystyö, hankealueen maa- ja kiviaineksen hyödyntämiseen liittyvät selvitykset sekä Koskenalaisen Natura-alueen säilyttäminen koskemattomana ratalinjauksen muuttamisen ansiosta.

Joulukuussa yhtiökokouksessa päätettiin mahdollistaa hankkeen suunnitteluperusteiden muutokset, joiden myötä uusi ratayhteys on mahdollista rakentaa noin miljardi euroa edullisemmin ja samalla hankkeen alkuperäiset tavoitteet säilyttäen. Samalla hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät.

Kuluvan vuoden aikana ratasuunnitelmat viimeistellään ja yhtiö valmistautuu rakentamisvaiheeseen siirtymiseen. Seuraavat vaiheet tuovat monia mahdollisuuksia kehittyä ja toimia suunnannäyttäjänä vastuullisuuskysymyksissä.

Vuoden 2023 vastuullisuusraportti

Lisätietoja:

Riitta Heliö, ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö, Länsirata Oy, p. 040 832 9754, riitta.helio(a)lansirata.fi

Julkaistu 7.6.2024

Jaa artikkeli: