Tiedotteet

Turun Tunnin Juna Oy hakee ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ylijäämämassojen sijoittamisella ja kiertotaloudella

Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden suunnittelussa kehitetään ratkaisuja radan rakentamisen aikaisten päästöjen vähentämiseen ja kiertotalouden edistämiseen. Uudenlaisia ratkaisuja etsitään nyt ylijäämämassojen sijoittamiseen ja kuljetusten suunnitteluun yhteistyössä Arkance Systems Finland Oy:n ja ranskalaisen ORIS-yhtiön kanssa.

Turun tunnin junan -hankkeessa suunnitellaan noin 150 kilometrin mittainen kaksiraiteinen junayhteys Espoosta Turun Kupittaalle. Täysin uutta rataa rakennettaisiin noin 98 kilometriä Espoosta Vihdin ja Lohjan kautta Saloon. Hankkeessa syntyy rakentamisen yhteydessä ylijäämäistä massaa, pääosin kalliomateriaalia, arviolta yli 10 miljoonaa kuutiota.

– Isoissa infrahankkeissa yhden ison CO2-päästöjen lähteen muodostavat rakentamisessa syntyvät ylijäämämassat sekä niiden kuljettaminen ja sijoittaminen. Suunnitteluvaiheessa selvitämme erilaisia keinoja päästöjen ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi, kertoo Turun Tunnin Juna Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ottavainen.

Massojen sijoittamisella voidaan edistää kiertotaloutta

Uusia ratkaisuja haetaan nyt hyödyntämällä Arkance Systems Finlandin kumppanin ORIS -yrityksen kehittämää kestävän kehityksen ohjelmistoa. Ideana on, että suunnittelutietoa ja saatavilla olevaa ympäristötietoa kootaan yhteistyöalustaan, jossa maamassojen sijoittamista ja hyödyntämistä voidaan suunnitella. Ohjelma laskee käytettävissä olevan datan perusteella eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja huomioi muun muassa kuljetusetäisyydet ja välivarastoinnit.

Ranskassa kehitettyä ORIS-ohjelmistoa on aikaisemmin hyödynnetty erityisesti Euroopan tiehankkeissa.

– Tiedettävästi kestävää kehitystä optimoidaan rautatien suunnittelussa koko Euroopan tasolla ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa. On merkittävää, että pääsemme tekemään kansainvälistä yhteistyötä ja tuomaan Suomeen rakennustoimialalle uusia ratkaisuja, kertoo Arkance Systems Finlandin palvelujohtaja Jukka Kivelä.

Käynnistyvä työ tulee jatkossa nivoutumaan yhteen Geologian tutkimuskeskuksen hankkeelle tekemien selvitysten kanssa. Parhaillaan on käynnissä kiviaines- ja kiertotalousselvitys, jossa tutkitaan louhinnassa syntyvän kiviaineksen laatua Espoon ja Salon välisen oikoradan alueella. Selvitysten perusteella arvioidaan kiviaineksen käyttökelpoisuutta eri kohteisiin, kuten raidesepeliin, asfalttiin ja betoniin.

– Tavoitteena on saada hankkeessa syntyvä ylimääräinen maamassa mahdollisimman hyvin kiertoon ja hyödynnettäväksi esimerkiksi muissa alueen hankkeissa, Ottavainen sanoo.

ORIS-ohjelmistoalustaa pilotoidaan nyt GTK:n selvitysten tapaan Espoo-Salo-oikoradan suunnittelussa. Tavoitteena on laajentaa ohjelman käyttöä myös Salon ja Turun välisen kaksoisraiteen suunnitteluun.

– Olemme todella ilahtuneita päästessämme vaikuttamaan näin laajan projektin toteuttamiseen ja tuomaan uusia digitaalisia materiaalikäytön ratkaisuja ympäristökeskeisesti suuntautuvaan projektiin, toteaa ORIS-yhtiön toimitusjohtaja Nicolas Miravalls.

Lisätietoja:

Pekka Ottavainen, toimitusjohtaja, Turun Tunnin Juna Oy, p. 0400 261 097

Jukka Kivelä, palvelujohtaja, Arkance Systems Finland Oy, p. 050 5013424

Nicolas Miravalls, toimitusjohtaja, ORIS sas, p. +33 646 430 566

Turun Tunnin Juna Oy

Turun Tunnin Juna Oy perustettiin joulukuussa 2020. Yhtiön tehtävänä on Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen ratasuunnitelmien laatiminen ja rahoittaminen uuden radan rakentamisvalmiuteen saakka. Osakkaina yhtiössä ovat Suomen valtion lisäksi Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.

Arkance Systems Finland Oy

Arkance Systems Finland Oy on rakennusalan toimija, joka tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja -palveluita rakennus- ja valmistusprosessien optimointiin. Yritys toimii ohjelmiston kehittäjän ranskalaisen Oris SAS -yrityksen kumppanina.

ORIS sas

ORIS on digitaalinen materiaalikeskeinen ohjelmistoalusta, joka auttaa ammattilaisia sekä viranomaisia tekemään tiedolla johtamiseen liittyviä päätöksiä kestävän kehityksen edistämiseksi. Ohjelmistoalusta laskee parametriohjatusti erityyppisiä, priorisoituja  indikaattoreita, kuten CO2-päästöjen minimointi, kestävän kehityksen huomiointi, materiaalien kierrätys sekä näiden kustannusvaikutukset.

Julkaistu 22.6.2022

Jaa artikkeli: