Informationen

Vid järnvägslinjen för Entimmeståget till Åbo finns mycket jordvärme att utnyttja

I förhållande till hela Finland varierar järnvägslinjens geoenergipotential mellan bra och utomordentlig.

Vid den planerade järnvägslinjen för den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo finns mycket förnybar geoenergi, dvs. jordvärme, som kan utnyttjas. I förhållande till hela Finland varierar järnvägslinjens geoenergipotential mellan bra och utomordentlig. Uppgifterna framgår av en utredning som genomförs av Entimmeståget till Åbo Ab och Geologiska forskningscentralen.

Områdets geoenergisituation utreddes för första gången i samband med bolagets järnvägsplanering.

– Resultaten är en mycket bra nyhet för områdets kommuner och invånare. I närheten av nya stationer planerar man bostadsområden som enligt utredningen med fördel kunde värmas och kylas med jordvärme, berättar Pekka Ottavainen, verkställande direktör för Entimmeståget till Åbo Ab.

På geoenergipotentialen vid järnvägslinjen för Entimmeståget till Åbo inverkar i synnerhet järnvägens sydliga läge och i stor utsträckning berggrunden av granit.

– Den pågående energikrisen framhäver behovet av att hitta inhemska och förnybara energikällor. Kunskap om energin i områdets mark finns nu till hands för första gången. De som har nytta av uppgifterna är hushåll, företag och offentliga aktörer som funderar på energilösningar, säger gruppchef Nina Leppäharju från Geologiska forskningscentralen GTK.

Geoenergi är ren och förnybar energi som kan användas för olika värmnings- och avkylningsbehov. Vid järnvägar kan geoenergi användas till exempel för värmning och avkylning av stations- och perrongområden, tunnlar, växlar och närområden.  

I andra fasen av utredningen kommer vi att identifiera särskilt potentiella områden och beräkna exempel på energilösningar som kunde lämpa sig för järnvägar.

Information:

Pekka Ottavainen, verkställande direktör, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 0400 261 097, pekka.ottavainen(a)tunninjuna.fi

Nina Leppäharju, gruppchef, Geologiska forskningscentralen GTK, tfn 029 503 2285, nina.leppaharju(a)gtk.fi

Se också:

Förnybar geoenergi – lösningar för järnvägar? Entimmestågets och GTK:s utredning framskrider

Entimmeståget till Åbo och Geologiska forskningscentralen utreder utnyttjande av geoenergi vid järnvägar

Julkaistu 15.11.2022

Jaa artikkeli: