Informationen

Terrängundersökningar startar i Esbo, Lojo och Salo

Terrängundersökningarna i samband med den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo startar i Esbo, Lojo och Salo under januari. I områdena kommer man under vintern och våren att göra mätningar, terrängundersökningar och andra förberedande arbeten.

I planeringsskedet för Entimmeståget till Åbo beställer man fem separata järnvägsplaner för sträckorna Esbo-Lojo, Lojo-Salo, Salo-Hajala, Hajala-Nunna och Nunna-Kuppis. Terrängundersökningarna startar nu på sträckorna Esbo-Lojo och Lojo-Salo.

För direktbanan blir det två järnvägsplaner

Undersökningarna har samband med planering av direktbana mellan Esbo och Salo.

Planeringsområdet mellan Esbo och Lojo gränsar till området mellan västsidan av nuvarande Esbo station och västsidan av den station som kommer att finnas i Lempola i Lojo. Här planeras en ny dubbelspårig direktbana med växlar, stationer samt platser för nya stationer, broar, tunnlar och övriga krävande konstruktioner för den nya banan samt de väg- och gatuförbindelser som behövs.

Området för järnvägsplaneringen mellan Lojo och Salo gränsar till området mellan Lempola i Lojo och Salo station. Här planeras en ny dubbelspårig direktbana och växlar, broar, tunnlar och övriga krävande konstruktioner för banan samt de väg- och gatuförbindelser som behövs.

Transport- och kommunikationsverket (Traficom) har offentliggjort järnvägsplanerarnas kungörelser om igångsättning av planering och terrängundersökningarna. Kungörelserna finns på Traficoms webbsidor (på finska):

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Espoo-Lohja-ratasuunnitelma, Espoo, Kirkkonummi, Lohja, Vihti. (Kungörelse om igångsättning av planering: Esbo-Lojo-järnvägsplan, Esbo, Kyrkslätt, Lojo, Vichtis.)

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Lohja-Salo-ratasuunnitelma, Lohja, Salo (Kungörelse om igångsättning av planering: Lojo-Salo-järnvägsplan, Lojo, Salo)

Information:

Annika Salokangas, projektledare, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 040 866 5315, annika.salokangas(at)tunninjuna.fi

Julkaistu 17.1.2022

Jaa artikkeli: