Informationen

Teams-informationsmöte om lösningarna för bullerbekämpning 19.4 kl. 17

Välkommen på ett webbevenemang för att höra om bullereffekterna från den nya direktbanan mellan Esbo och Salo och om bullerbekämpningsplanerna. Evenemanget ordnas som ett Teams-evenemang på onsdag 19.4 kl. 17.00–18.30. På evenemanget presenteras de allmänna principerna för bullerbekämpning, metoderna för bullerbekämpning i järnvägsområden samt åtgärderna för att skydda bostadsbyggnader och vistelseområden på fastigheter.

Längs den planerade banlinjen ligger flera fastigheter i vilkas område trafiken på den nya tågbanan orsakar buller då tåg passerar fastigheten. I anslutning till planeringen av Entimmeståget till Åbo är avsikten att skydda alla fastigheter till den del som gäller utomhusområden på den nivå som föreskrivs i Statsrådets beslut (993/1992) med hjälp av bullerväggar och fastighetsspecifika åtgärder.

Allmänheten kan studera banplanens preliminära bullerkartor och de planerade skyddsåtgärderna i kartresponssystemet Louhi. Materialen uppdateras i tjänsten senast 18.4.2023: tunninjuna.sitowise.com

I kartresponssystemet kan allmänheten lämna respons och ställa frågor om planeringslösningar direkt av planerarna: tunninjuna.fi/sv/ge-respons/

Bullerkartorna och planeringslösningarna är också framme i evenemangen för allmänheten i vår: tunninjuna.fi/sv/invanarevenemangen-varen-2023/

Teams-informationsmöte om lösningarna för bullerbekämpning
på onsdag 19.4.2023 kl. 17.00–18.30.
Länk för deltagande i evenemanget

Ytterligare information:

Ilkka Niskanen, WSP Finland Oy, tfn 040 840 4046, ilkka.niskanen(a)wsp.fi

Julkaistu 13.4.2023

Jaa artikkeli: