Informationen

Entimmeståget möjliggör närtrafik även i Egentliga Finland

Slutförandet av Entimmeståget möjliggör utveckling av närtrafik i Egentliga Finland. Mellan Åbo och Salo skulle det bli möjligt att beroende på använd materiel låta tåg i närtrafik trafikera med 30 eller 60 minuters turtäthet. Tågen i närtrafik kunde stanna på stationer och hållplatser i Åbo, Kuppis, Kråkkärret, Littois, Pikis, Pemar, Hajala, Halikko* och Salo.   

Hållplatser och körtider i Egentliga Finlands närtrafik enligt använd materiel.

Uppgifterna framgår av en utredning från Sweco i vilken fastställdes var hållplatserna för närtrafiken mellan Åbo och Salo skulle placeras, vilka ändringar i infrastrukturen som skulle göras. Tidtabellerna för tågtrafiken med olika turer och materiel klarlades.

– Trots namnet är Entimmeståget inte endast en snabbare förbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Enligt utredningar möjliggör Entimmeståget utveckling av närtrafik på nya orter både i Nyland och Egentliga Finland, säger Pekka Ottavainen, verkställande direktör för Entimmeståget till Åbo Ab.

Materielen inverkar på körtiderna

I nuläget i Egentliga Finland går det i huvudsak snabba fjärrtågsturer mellan Helsingfors och Åbo. Mellan Salo och Åbo stannar tågen endast i Kuppis, och det finns ingen närtrafik.

När Entimmeståget blir färdigt kommer bansträckan mellan Salo och Åbo att vara helt dubbelspårig. Dessutom har man för bansträckan byggt banuträtningar vid Pikis, Kriivari och Hajala som gör trafiken smidigare.

Enligt utredningen beror turtätheten för tåg i närtrafik på den materiel som används. Mellan Åbo och Salo skulle tåg i närtrafik kunna gå med 30 minuters mellanrum, om man använder Sm5-stadståg som används allmänt i Helsingforsregionen. Sm2-tåg från äldre materiel kan däremot endast trafikera med högst en timmes mellanrum.

Med båda typer av materiel skulle ökad turtäthet kräva ändringar i infrastrukturen, till exempel flera spår och mötesplatser.

– Den materiel som väljs inverkar även på körtiderna för tågen i närtrafik. Vid planeringen fattar man ändå inga beslut gällande vilken materiel tåg i närtrafik ska användas med eller var tåg ska stanna, påpekar Ottavainen.

Tåg till nya orter

Förutom fjärrtrafik möjliggör Entimmeståget ny närtrafik även i Nyland. Med den nya förbindelsen kommer man för första gången att kunna åka tåg till Hista i Esbo, Veikkola i Kyrkslätt samt Vichtis och Lojo. Tågen i närtrafik kommer att gå från Helsingfors till Hista på 26 minuter, till Veikkola på 31 minuter, till Vichtis på 37 minuter och till Lojo på 44 minuter.

Med fjärrtåg kommer man att kunna åka till Vichtis på 29 minuter och till Lojo på 33 minuter.

När Entimmeståget blir färdigt kommer åtta tåg i timmen att kunna avgå från Helsingfors till Åbo. Av dessa kan fyra fortsätta via kustbanan till Kyrkslätt och fyra till direktbanan Esbo–Salo.

Information

Pekka Ottavainen, verkställande direktör, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 0400 261 097, pekka.ottavainen(a)tunninjuna.fi

*Byggandet av en hållplats i Halikko kräver ändringar i den nuvarande planeringen och banans geometri.

Julkaistu 17.10.2023

Jaa artikkeli: