Informationen

Samarbete mellan Entimmeståget till Åbo Ab och Welado Oy om planering av Entimmeståget till Åbo

Entimmeståget till Åbo Ab och Welado Oy har ingått ett två års planeringsavtal om den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo. Avtalet omfattar experttjänster för projektet samt tekniskt stöd för planeringen. Planeringsavtalets värde är en halv miljon euro.

Entimmeståget till Åbo är för närvarande ett av Finlands viktigaste infrastrukturprojekt. I det pågående planeringsskedet kommer man för sträckan mellan Helsingfors och Åbo att beställa fem järnvägsplaner som förbereds för byggnadsskedet som separata helheter. I projektet ingår två järnvägsplaner för en direktbana mellan Esbo och Salo samt tre järnvägsplaner för sträckan mellan Salo och Åbo.  

– Projektet kommer redan i planeringsskedet att sysselsätta hundratals olika experter, planerare, konstruktörer, entreprenörer och andra aktörer. Det är fint att också få Welados expertis med i projektet, säger projektledaren för Entimmeståget till Åbo Ab Annika Salokangas.

– Planeringskonsulten konkurrensutsätter uppdrag tillsammans med beställaren och övervakar beställarens intressen medan planeringen framskrider. En väsentlig del som ingår i arbetet är dirigering av planeringen samt koordinering av olika tekniska områden, berättar projektchef Tommi Latva från Welado Oy.

De experttjänster som Welado Oy kommer att tillhandahålla projektet omfattar bland annat banteknik, planering av arbetsfaser, broteknik, tunnel- och bergkonstruktionsteknik, säkerhetsanordningsteknik, elektrisk banteknik, starkströmsteknik och kostnadsberäkning.

Planeringsskedet för Entimmeståget till Åbo varar uppskattningsvis till slutet av 2023. Eftersom projektet är betydelsefullt har planeringen beviljats CEF-finansieringsstöd från EU (CEF, Connecting Europe Facility) som utgör 50 procent av projektkostnaderna, dock högst 37,5 miljoner euro.

Information:

Annika Salokangas, projektledare, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 040 866 5315, annika.salokangas(a)tunninjuna.fi
Tommi Latva, projektchef, Welado Oy, tfn 040 862 5134, tommi.latva(a)welado.fi

Entimmeståget till Åbo Ab har till uppgift att utarbeta och finansiera järnvägsplanerna för direktbanan mellan Esbo och Salo samt dubbelspåren mellan Salo och Åbo tills dessa kan byggas. Aktieägare i bolaget är, förutom staten, Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt.

Welado fungerar som representanter och experter för sina kunder vid infrastruktur-, industri- och fastighetsbyggnadsprojekt i alla skeden av projektens livscykel. Welado låter experter och yrkesfolk samarbeta och förverkligar drömmar om byggda omgivningar.

Julkaistu 19.1.2022

Jaa artikkeli: