Informationen

Planering av dubbelspåret Hajala–Kuppis mellan Salo och Åbo har börjat

Planeringen av dubbelspåret Hajala–Kuppis mellan Salo och Åbo har inletts. Arbetet med att planera en bansträcka på ca 40 kilometer har delats in i två järnvägsplaner (Hajala-Nunna och Nunna-Kuppis) som ska genomföras av Sweco. Avtalens värde är sammanlagt ca 5,2 miljoner euro.

-Vi är nöjda att det i den här marknadssituationen lyckades oss att få så framstående planerare att främja projektet, säger projektledaren för Entimmeståget till Åbo Ab Annika Salokangas.

Mellan Hajala och Kuppis planerar man ett nytt spår bredvid det nuvarande spåret. Arbetet inbegriper banuträtningar samt planering och reparationsplanering av broar. Regionalt kommer järnvägsplanerna att omfatta Hajala (Salo), Nunna (S:t Karins) och sträckan från Nunna till Kuppis.

-I vår planering är det viktigt att vi beaktar markanvändning, miljökonsekvenser och befintliga konstruktioner. Projektområdet omfattar nästan 90 broar, en plankorsning och tre trafikplatser som behöver särskild uppmärksamhet och skicklig planering, berättar verksamhetsledaren för Swecos järnvägsplanering Jori Lehtikangas.

Alla planeringskonsulter har valts

Den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo utvecklas av ett projektbolag i fem separata planeringshelheter: Esbo-Lojo, Lojo-Salo, Salo-Hajala, Hajala-Nunna ja Nunna-Kuppis.

Planeringen av bansträckan mellan Salo och Hajala blir färdig redan under 2022. Planeringen av direktbanan Esbo–Salo påbörjades i höstas och framskrider enligt tidsplanen. Samtliga järnvägsplaner ska vara färdiga mot slutet av 2023 vad det tekniska beträffar. 

Information:

Annika Salokangas, projektledare, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 040 866 5315, annika.salokangas(a)tunninjuna.fi

Jori Lehtikangas, verksamhetsledare för järnvägsplanering, Sweco, tfn 040 863 0674, jori.lehtikangas(a)sweco.fi

Julkaistu 25.4.2022

Jaa artikkeli: