Informationen

Järnvägsplanen för dubbelspåret mellan Salo och Hajala är klar

Järnvägsplanen Salo–Hajala har färdigställts och är offentligt framlagd. Den färdigställda planen är den första av Entimmeståget till Åbo Ab:s fem järnvägsplaner som möjliggör byggandet av en ny tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Avsikten är att de återstående fyra planerna ska bli klara under 2023.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har framlagt planen för tiden 9.8–8.9.2023, och tar emot anmärkningar som framställs mot järnvägsplanen. Anmärkningsförfarandet är avsett för fastighetsägare och andra berörda parter i planområdet samt för personer vars boende, arbete eller andra omständigheter planen kan påverka.

Entimmeståget till Åbo Ab begär myndighetsutlåtanden om planen.

Ett nytt spår förbättrar trafikkapaciteten och gör banavsnittet snabbare

Banavsnittet mellan Salo och Hajala är en del av den befintliga kustbanan och det planerade dubbelspåret Salo–Åbo. I järnvägsplanen ingår ett nytt spår bredvid det nuvarande spåret på en sträcka på cirka 10 kilometer, 14 nya broar, 3 broar som ska göras bredare eller repareras samt två nya tunnlar. Dessutom planerades väg- och gatuarrangemang samt bullerskyddsåtgärder som den nya banan förutsätter. Sitowise Oy ansvarade för planeringen. 

Syftet med arbetet är att förbättra trafikkapaciteten och göra det befintliga banavsnittet snabbare.

– Det nya spåret ökar tågens kapacitet och gör det möjligt att öka trafiken, minska känsligheten för störningar och återgå efter störningar. Dessutom blir det lättare att underhålla den nuvarande banan, säger Annika Salokangas, projektledare på Entimmeståget till Åbo Ab.

För byggandet behövs ett investeringsbeslut

Entimmeståget till Åbo Ab:s uppgift är att upprätta och finansiera järnvägsplaner för direktbanan Esbo–Salo och Salo–Åbo-dubbelspåret fram till att den nya banan kan byggas. För att möjliggöra tågförbindelsen görs fem separata järnvägsplaner (Esbo-Lojo, Lojo-Salo, Salo-Hajala, Hajala-Nunna och Nunna-Kuppis) som utvecklas till byggnadsstadiet som egna helheter.

Bolaget har inte fattat beslut om byggandet av banan och finansieringen av det.

Järnvägsplanen finns framlagd på Transport- och kommunikationsverket Traficoms webbplats på adressen traficom.fi (Aktuellt > Kungörelser och delgivningar).

Mer information

Annika Salokangas, projektledare, Entimmeståget till Åbo Ab, tfn 040 866 5315, annika.salokangas(at)tunninjuna.fi.

Julkaistu 9.8.2023

Jaa artikkeli: