Informationen

Invånarevenemangen för dubbelspåret Hajala–Kuppis

Planeringen av den snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo fortskrider. I juni ordnar vi publikevenemang för markägare och boende i området för dubbelspåret Hajala–Kuppis. På evenemangen presenterar vi utkast till järnvägsplanen. Evenemangen ordnas i S:t Karins den 7 juni och i Pemar den 8 juni.  

På evenemanget i Pemar behandlas järnvägsplanen för avsnittet Hajala–Nunna, vars planeringsområde utsträcker sig från Hajala i Salo till Verkakaari i S:t Karins. Evenemanget i S:t Karins behandlar järnvägsplanen för avsnittet Nunna–Kuppis, vars planeringsområde fortsätter från Verkakaari till Kuppis. De som bor nära planeringsområdets gräns eller i Littois område kan välja vilket evenemang de deltar i.  

Publikevenemanget i S:t Karins 
Onsdag 7.6 kl. 17.00–19.00, Hovirinnan koulutalo, Hovirinnantie 17, 20780 S:t Karins (kaffeservering från kl. 16.30) 

Publikevenemanget i Pemar:  
Torsdag 8.6 klo 17.00–19.00, Pemar stadshus, Pemarsalen, Vistantie 18, 21530 Pemar (kaffeservering från kl. 16.30) 

På evenemangen presenteras de mest centrala planeringslösningarna, de väg- och gatuarrangemang som det nya spåret förutsätter och bullersituationen. Efter presentationerna har allmänheten möjlighet att bekanta sig med kartor och lämna respons och iakttagelser om planutkasten.

På plats finns Entimmeståget till Åbo Ab:s projektledare samt experter från planeringsgruppen. 

Ägare till fastigheter som ligger nära den planerade bansträckningen är inbjudna till evenemanget.  

Planeringslösningarna finns även i karttjänsten på tunninjuna.sitowise.com. Du kan ge respons på planeringen och ställa frågor på adressen tunninjuna.fi/sv/ge-respons/. De planutkast och presentationsmaterial som visas på evenemanget läggs ut på webbplatsen efter evenemangen.

De järnvägsplaner som gör det möjligt att bygga tågförbindelsen blir uppskattningsvis färdiga senast i slutet av 2023 varefter de kommer att ställas ut officiellt och man kan ge kommentarer till dem.

Ytterligare information:

Riina Siirtola, p. 044 561 5744, riina.siirtola(a)tunninjuna.fi

Julkaistu 25.5.2023

Jaa artikkeli: