Informationen

Grundundersökningarna fortsätter i Hajala, Pemar och S:t Karins

Markundersökningarna som utförs i planeringsområdet mellan Hajala i Salo och Nunna i S:t Karins fortsätter i vår och sommar.  Undersökningarna anknyter till planeringen av dubbelbanan mellan Hajala och Kuppis, och undersökningar utförs i den nya banlinjens planeringsområde mellan Pemar centralort och Nunna i S:t Karins samt i närheten av den befintliga banlinjen mellan Kriivari i Pemar och Hajala i Salo.

För placeringen utförs markundersökningar samt undersökningar av bergsytans läge och integritet i området. Arbetet kan tidvis orsaka buller i närheten av stället där maskinen arbetar.

Arbetena på ett undersökningsställe tar cirka en halv dag i anspråk. De ställen som kommer att undersökas har märkts ut i terrängen med ca en meter höga målade träpålar. För att genomföra undersökningarna är det nödvändigt att röra sig med larvbandsgående maskiner också i uppodlade åkerområden och i skogsområden.

Terrängarbetena utförs under perioden april–juli 2023. Arbete utförs i princip på vardagar mellan kl. 7 och 19. Avsikten är att undersökningarna utförs på så sätt att de orsakar markägaren så lite olägenhet som möjligt.

Vi beklagar eventuella olägenheter som arbetena medför.

Ytterligare information:

Markundersökningskonsult: Sweco, Jyri Erkkilä, jyri.erkkila(a)sweco.fi, tfn 040 86 64 797

Julkaistu 12.4.2023

Jaa artikkeli: