Informationen

Entimmeståget till Åbo är med i Europaforum

Politikens och ekonomis höst börjar i Europaforum Åbo den 24–26 augusti. Entimmeståget till Åbo Ab ordnar en paneldiskussion Banan till framtiden – Entimmeståget till Åbo som en del av den europeiska trafikpolitiken på fredag den 26 augusti kl. 12.15–12.45.

Ämne: Banan till framtiden – Entimmeståget till Åbo som en del av den europeiska trafikpolitiken-paneldiskussion
Plats: Radisson Blu Marina Palace Hotel och webbsändning
Tid: fredagen den 26 augusti kl. 12.15-12.45.

I Europeiska unionens TEN-T-riktlinjer definieras målen, prioriteterna och verktygen för genomförandet av EU:s transportpolitik. Det förändrade geopolitiska läget gör Finlands förbindelser med Europa ännu viktigare. Samtidigt ökar goda trafikförbindelser, som t.ex. det planerade Entimmeståget mellan Helsingfors och Åbo, arbetskraftens rörlighet och stärker den ekonomiska tillväxten. I paneldiskussionen bedöms EU:s transportpolitiska mål och sätt att använda dem för att främja transportinvesteringar i Finland.

Hur kommer järnvägsprojekt att göra oss till en starkare del av Europa? Pekka Ottavainen, VD för Entimmeståget till Åbo Ab, finansminister Annika Saarikko och europaparlamentariker Alviina Alametsä diskuterar om ämnet. Diskussionen leds av Esa Suominen från Rud Pedersen.

Europaforum är Finlands ledande europapolitiska diskussionsarena och den årliga öppningen av den politiska säsongen i Åbo, där man analyserar Finlands roll i Europa och EU. Man kan delta i evenemanget både på plats och online.

I år erbjuder vi simultantolkning i realtid på finska–engelska–finska till dem som följer de direkta webbsändningarna samt till dem som anländer på plats.

Mer information och anmälan: https://europeforum.fi/sv/europe-forum/

Julkaistu 19.8.2022

Jaa artikkeli: