Uutiset

Meluntorjunnan uudet keinot tarkastelussa Turun tunnin juna -hankkeessa

Ruotsissa kiinteistökohtaiset ratkaisut ovat yleinen tapa torjua liikenteen melua. Aihetta kävi hankkeelle esittelemässä melusuunnittelun johtava asiantuntija Fredrik Stenmark (oik.) WSP:n Ruotsin toimistolta. Kuvassa myös meluntorjunnan suunnittelusta vastaava Ilkka Niskanen WSP Finlandilta ja projektijohtaja Annika Salokangas.

Helsingin ja Turun välisen uuden junayhteyden suunnittelussa selvitetään uusia ratkaisuja meluntorjuntaan. Suunnitellulla ratalinjalla sijaitsee useita kiinteistöjä, joiden alueelle uusi junarata aiheuttaisi eritasoista junien ohiajon aikaista melua.

Uudenlaisia meluntorjuntakeinoja olisivat esimerkiksi kiinteistöjen äänieristävyyden parantaminen, ikkunoiden vaihtaminen, seinärakenteiden lisäeristäminen ja ääntä vaimentavien raitisilmaventtiilien asentaminen. Piha-alueilla terassien ja parvekkeiden lasituksia voidaan uusia ja oleskelualueiden läheisyyteen rakentaa kevyempiä meluaitoja.

Perinteisesti liikenteen melua torjutaan tie- ja rata-alueilla meluseinillä, -kaiteilla ja -valleilla.

– Uusilla ratkaisuilla olisi mahdollista parantaa asumismukavuutta radan läheisyydessä sekä osittain välttää kiinteistöjen arvon aleneminen tai lunastaminen melun vuoksi. Tarkoituksena on tehdä todellisia toimenpiteitä haitan lieventämiseksi, kertoo Turun Tunnin Juna Oy:n projektijohtaja Annika Salokangas.

Uusilla ratkaisuilla säästöjä rakentamisvaiheessa

Kiinteistökohtaiset toimet ovat myös kustannustehokkaita, sillä ne ovat huomattavasti edullisempia kuin meluseinien tai -vallien rakentaminen. Arvion mukaan uusilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa rakentamisvaiheessa useiden kymmenien miljoonien eurojen säästöt.

Pääsääntöisesti meluntorjuntakeinot tehoavat sitä paremmin, mitä lähempänä ne ovat suojattavaa kohdetta. Meluesteen rakentaminen toimiikin parhaiten silloin, kun melulta suojattavia asukkaita on paljon ja sama este suojaa useita kohteita. Etenkin meluseinien rakentaminen haja-asutusalueilla sijaitseville yksittäisille kohteille nostaa kustannuksia merkittävästi, eikä niistä silti välttämättä saada tarkoituksenmukaista hyötyä.

Uusilla keinoilla on tarkoitus monipuolistaa ja tehostaa meluntorjuntaa. Ideoita suunnitteluun on haettu Ruotsista, jossa esimerkiksi asuntojen ikkunoiden vaihtaminen on yleinen tapa torjua liikenteen melua.

Ruotsin liikennevirasto Trafikverket teettää kiinteistöjen arvioita osana rakentamissuunnitelmia. Kiinteistökohtaiset toimenpiteet ovat olleet käytössä pitkään ja kehittyvät edelleen.

Meluntorjunta on keskeinen osa suunnittelua

Turun tunnin junan suunnittelussa kaikki kiinteistöt suojataan lainmukaisen ohjearvon (Valtioneuvoston päätös 992/1993) mukaiselle tasolle. Melulle altistuvat kohteet kartoitetaan ja niille suunnitellaan toimivat ratkaisut.

Espoon ja Salon välisen uuden oikoradan alueelta on tähän mennessä kartoitettu yli 100 kiinteistöä, joihin uudet meluntorjuntaratkaisut voisivat sopia. Hankkeen suunnittelijat ovat olleet yhteydessä maanomistajiin, ja keskustelut heidän kanssaan jatkuvat vuoden loppuun.  

– Tavoitteena on nyt selvittää, toimisivatko kiinteistökohtaiset meluntorjuntaratkaisut Suomessa ja miten ne saataisiin toteutettua. Haluamme olla Suomessa ensimmäinen rautatiehanke, jossa uusia keinoja pilotoidaan ja mahdollisesti jopa toteutetaan, Salokangas sanoo.

Lisätietoja:

Annika Salokangas, projektijohtaja, p. 040 866 5315, annika.salokangas(a)tunninjuna.fi

Julkaistu 15.9.2022

Jaa artikkeli: