Siirry sisältöön

Tietoa hankkeesta

Tunnin juna on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys, joka lyhentää merkittävästi kaupunkien välistä matka-aikaa sekä tuo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen.

Hanke koostuu neljästä eri osasta: Espoon kaupunkiradasta, Espoosta Lohjan kautta Saloon kulkevasta Espoo–Salo-oikoradasta, Salo–Turku-kaksoisraiteesta sekä Turun ratapiha-alueesta. Espoo–Salo-oikorataosuus ja Salo–Turku välille tulevat rataoikaisut lyhentävät merkittävästi Helsinki – Turku -ratayhteyttä ja kaksiraiteisuus sujuvoittaa junaliikennettä. Lopputuloksena matka-aika Helsingin ja Turun välillä lyhenee huomattavasti.

Turun Tunnin Juna Oy:n tehtävänä on Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen ratasuunnitelmien laatiminen ja rahoittaminen uuden radan rakentamisvalmiuteen saakka.

Tietoa hankkeesta

Miksi Tunnin Juna?

Helsinki-Espoo-Turku-Ahvenanmaa-Tukholma -yhteys kytkee Suomen vahvemmin länteen ja vahvistaa Suomen huoltovarmuutta. Suomi yhdistyy entistä vahvemmin osaksi pohjolaa raide- ja meriliikenteen yhdistävällä liikennekäytävällä.

Tietoa hankkeesta

Rataprojektin rahoitus ja aikataulut

Raidehankkeet ovat mittavia projekteja ja suunnitteluvaihe etenee portaittaisesti. Väylävirasto vastasi raideyhteyden aiemmista suunnitteluvaiheista.

Tietoa hankkeesta

Tunnin juna koostuu viidestä ratasuunnitelmasta

Helsinki-Espoo-Turku-Ahvenanmaa-Tukholma -yhteys kytkee Suomen vahvemmin länteen ja vahvistaa Suomen huoltovarmuutta. Suomi yhdistyy entistä vahvemmin osaksi pohjolaa raide- ja meriliikenteen yhdistävällä liikennekäytävällä.

Tietoa hankkeesta

Tietoa radan vaikutusalueen maanomistajille ja asukkaille

Olemme koonneet ajankohtaista tietoa maanomistajille, kiinteistön-omistajille ja muille radan vaikutusalueella asuville ja toimiville.

Kootut kysymykset ratahankkeesta

Olemme koostaneet yhdelle sivulle kootusti lisätietoa Tunnin junasta ja sen vaikutuksista.